Začátkem devadesátých let jsme se začali zabývat otryskáváním výrobků z běžné oceli jako kooperace (služba) pro různé firmy.

Protože jsme nechtěli jít ve světě již tehdy nevyhovující a nelegální cestou „pískování“ a žádný výrobce tryskacích zařízení nám nebyl schopen dodat zařízení dle našich požadavků na výkon a produktivitu , vyrobili jsme si první tryskací zařízení sami. Důraz jsme kladli také na to, aby splňovalo veškeré hygienické a bezpečnostní předpisy již tehdy běžné ve světě.

Někteří naši zákazníci, kteří u nás tryskali, začali mít zájem o vlastní tryskací zařízení a protože znali náš provoz, jednoznačně chtěli zařízení od nás. Začali jsme tedy vyrábět a prodávat tryskací zařízení

Přelomový byl pro nás rok 2000, kdy jsme začali převážně řešit poptávky po tryskání speciálních povrchů. Vyvinuli a vyrobili jsme tryskací zařízení pro letecký, zbrojní, automobilový a potravinářský průmysl včetně příslušných technologických postupů.

Dalším mezníkem byl rok 2010, kdy jsme vyvinuli první robotizované tryskací zařízení s průmyslovým robotem. To nastartovalo nový směr naší činnosti – automatizace a robotizace tryskání.